SADRŽAJ

  1. Od masona do mentalnih projekcija
  2. Svi naši "kontakti"
  3. Piramida moći na Planeti
  4. Tragovima Atlantide
  5. Kosmička misija Maja
  6. Misterija Anasazija
  7. Civilizacije prije početka "zvanične" historije
  8. Bosanska piramida Sunca
  9. Bosanska dolina piramida

        OBJAVLJENE KNJIGE

  • Informacije o objavljenim knjigama, izdavačima i načinu naručivanja

        KONTAKT E-MAIL

        info@alternativnahistorija.com

 

BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA

U izdanju je knjiga "Bosanska dolina piramida - naučna argumentacija za postojanje prvog evropskog piramidalnog kompleksa" - April 2006, ilustrirano sa 120 kolor fotografija, izdavač Mauna Fe, Sarajevo, kupovina preko www.interliber.com

 

FONDACIJA "ARHEOLOŠKI PARK: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA"

Sve informacije u vezi sa aktivnostima Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” mogu se naći na službenoj adresi: www.piramidasunca.ba

 

O KONCEPTU ALTERNATIVNE HISTORIJE

Ambiciozni višetomski ciklus "Alternativne historije" nudi alternativu oficijelnim istinama sežuci duboko u prošlost i objašnjavajuci sadašnji trenutak i perspektive ljudske civilizacije.

"Alternativna historija" je upravo ono što i naslov sugerira: alternativa "istinama" koje se serviraju javnosti od strane medija i elita koje, iza scene ili otvoreno, vladaju svijetom od pamtivjeka. Na takvim, netačnim ili nepotpunim informacijama, zasnovane su historijske knjige kojima su elite/oligarhije manipulirale većinom.

"Alternativna historija" je i vodič kroz malo poznata dostignuća savremenih istraživanja svjesnog i duševnog od strane niza naučnih institucija i obavještajnih agencija u SAD.

A sve sa namjerom da pojedinca, svaku ljudsku dušu, podsjeti na znanja skrivena duboko u nama. I na sve ono sto treba da uživamo tokom ovog životnog iskustva: osjećaj slobodnog izbora, oslobođenje od straha, ljubav kao model ponašanja.

 

USLOVI KORIŠTENJA

Ovaj web site nije komercijalan niti za profit. Sve informacije, fotografije i zaključci nastali autorovim istraživačkim radom i putovanjima, se mogu slobodno koristiti, citirati ili prepisivati bez ikakvih ograničenja. Čitanje, štampanje i distribucija je poželjna. Autor nema iluzija da "posjeduje znanje." Njegov osnovni motiv je da podijeli teze, ideje i pitanja sa što širim brojem korisnika. Sve sugestije su dobrodošle.

Proteklih 7.000 godina je historija manipulacija čovjekom u kojoj se on drži potpuno odsječen od drevnih znanja i svoje istinske duhovne suštine.      Za objašnjenje drevnih civilizacija i njihovih građevinskih kompleksa nije dovoljno naše limitirano, trodimenzionalno vidjenje svijeta.      “Alternativna historija” nudi novu teoriju koja spaja dva svijeta: spiritualni i materijalni. U harmoničnom plesu se povezuju zabranjena arheologija, sakralna geometrija, astroarheologija, arheokriptografija, geomagnetna strujanja Planete i nova, višedimenzionalna umjetnost.     

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

 

O AUTORU

Semir Osmanagić živi u Houstonu (SAD). Autor je ambicioznog višetomnog ciklusa "Alternativna historija". Pojedini tomovi su objavljivani kao knjige u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Estoniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz svoj istraživački rad i posjete mnogobrojnim drevnim gradovima širom svijeta radikalno mijenja okoštala shvatanja antropologije, historije civilizacija i teorije evolucije. Prošlost i budućnost čovječanstva dobivaju nove dimenzije kroz prizmu spitirualnih, arheoastronomskih i građevinskih uzleta niza Planetarnih civilizacija.

Autor
osmanagic@msn.com
Call me!

© 2005-2006 Sam Osmanagich

E-mail to Webmaster