Tom IV

ALTERNATIVNA HISTORIJA (tom IV):

Tragovima Atlantide

 

   Početna stranica

   Tekst on-line (.htm)

   Tekst - MS Word (.doc)  6.39 MB

   Tekst bez slika (.txt)  428 KB

 

Postojanje legendarne civilizacije Atlantide u potpunosti oživljava preko dosada najiscrpnije liste materijalnih dokaza objavljenih na ovu temu. Autor analizira civilizacijska dostignuća Atlantide i njenih kolonija od Egipta, do Meksika i Perua ubjedljivo mijenjajući dosadašnje predodžbe o autorima i načinima gradnje misterioznih građevinskih objekata…

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

© 2005 Semir Osmanagić