Tom VI

ALTERNATIVNA HISTORIJA (tom VI):

Misterija Anasazija

 

   Početna stranica

   Tekst on-line (.htm)

   Tekst - MS Word (.doc)  3.64 MB

   Tekst bez slika (.txt)  259 KB

 

Prije hiljadu godina, Američki pustinjski kanjoni su bili svjedoci razvijene civilizacije koja je misteriozno nestala davno prije dolaska Indijanaca. Sasvim neočekivano, autor otkriva iznenađujuće poruke našoj civilizaciji.

Obilazeći nekoliko desetina naselja Anasazija u kanjonima i kamenim pustinjama Novog Meksika, Kolorada, Jute i Arizone, autor pronalazi dokaze spiritualnih, astronomskih i građevinskih uzleta civilizacije koja je trajala 300 godina da bi misterioznim egzodusom s kraja XIII stoljeća nestala u dubinama planetarne historije.

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

© 2005 Semir Osmanagić